Fiziološke nevarnosti CO2 (GIZ TP 14/2015)

Proizvodnja medicinskih plinov v bolnišnicah (GIZ TP 13/2012)

Kriogeni dušik za molekularno kuhanje (GIZ TP 12/2012)

Varnostna navodila za suhi led (GIZ TP 11/2012)

Rokovanje s plinskimi jeklenkami, ki ne tesnijo (GIZ TP 10/2012)