Varno ravnanje z reducirnimi ventili (GIZ TP 08/2012)

Skladiščenje jeklenk (GIZ TP 07/2012)

10 pravil za jeklenke (GIZ TP 06/2012)

Mrzle opekline in ozebline (GIZ TP 05/2011)

Ravnanje z nizkotemperaturno utekočinjenimi plini (GIZ TP 04/2011)