Tara acetilenskih jeklenk (GIZ TP 22/2018)

Smernice za ravnanje s suhim ledom (GIZ TP 21/2018)

Obrat testiranja jeklenk (GIZ TP 21/2017)

Utekočinjen dušik v molekularnem kuhanju (GIZ TP 20/2018)

Skladiščenje kriogenskih plinov pri uporabniku (GIZ TP 20/2017)