SLOVAR IZRAZOV IN POJMOV – TEHNIČNI IN MEDICINSKI PLINI