Vsebniki z blokiranimi ali neuporabnimi ventili (GIZ TP 16/2015)