Pravila za izvedbo sestankov

GIZ TP (Gospodarsko Interesno Združenje Tehnični Plini) je bilo ustanovljeno s strani proizvajalcev in distributerjev tehničnih plinov v Republiki Sloveniji. V svojem poslanstvu se usmerjamo predvsem na varno rabo tehničnih plinov na slovenskem področju z upoštevanjem zakonodaje in dobre inžinerske prakse s povdarkom na temeljnih družbenih vrednotah in skrbjo za varovanje okolja.
Cilj združenja je predvsem informiranje in izobraževanje uporabnikov tehničnih plinov in plinske tehnike ter uvajanje in širjenje zakonske regulative na področju tehničnih plinov v Republiki Sloveniji.

GIZ TP organizira sestanke, tako da se preprečijo naslednji dogodki:
• Dolgi brezkoristni forumi.
• Prikrivanje informacij v skladu z omejenimi stališči posameznih članic.
• Striktno se je treba držati dnevnega reda in ne dovoliti dodatnih tem.
• Striktno se prepoveduje izmenjava podatkov, ki se nanašajo na tržno poslovanje članic.

To so:
• Vsi podatki o cenah, akcijskih popustov, cenovnih razredov in dobropisov.
• Stroških in ponudbah.
• Dobičkih in maržah.
• Količinah in realizacijah.
• Tržnih deležih in prodajnih področij.
• Investicijskih in tržnih planih.
• Udeležba oz. neudeležba na javnih razpisih.
• Kreditne oz. druge prodajne pogoje.
• Liste odjemalcev, dobaviteljev, pogojev in omejitev.

Na sestankih se ne smejo obravnavati nobene poslovodne teme, razen tistih, ki so navedene v dnevnem redu.

Ta pravila veljajo za vse člane združenja.