Organizacija

Predsedstvo GIZ TP

Jana Lovše

Skupščina GIZ TP

mag. Matjaž Avsec, GTG plin d.o.o.

Andrej Mekiš, Messer Slovenija d.o.o.

Dušan Marjanovič, TPJ d.o.o.

mag. Aldo Srabotič, Istrabenz plini d.o.o.

Tehnična komisija GIZ TP

Peter Opaka, GTG plin d.o.o.

Zoran Wltavsky, Messer Slovenija d.o.o.

Bogdan Jekl, Istrabenz plini d.o.o.

Danijel Ploj, TPJ d.o.o.

Zakoniti zastopnik

Jana Lovše