Poslanstvo, vizija in cilji

Poslanstvo
Združenje se je ustanovilo z namenom, da v skupnem interesu ustanoviteljev skrbi predvsem za varno proizvodnjo, distribucijo in uporabo tehničnih plinov na slovenskem področju z upoštevanjem zakonodaje, dobre inžinerske prakse in temeljnih družbenih vrednot ter skrbjo za varovanje okolja.

Vizija
Želimo postati združenje vseh proizvajalcev in distributerjev tehničnih plinov na slovenskem področju, ki bo skrbelo za neodvisno informiranje in izobraževanje uporabnikov, izvajanje zakonodaje pri proizvodnji, distribuciji in uporabi tehničnih plinov in plinske tehnike, ter tako aktivno prispevalo k razvoju in večji varnosti za ljudi in okolje na tem področju.

Cilji
Združenje želi doseči cilje, ki si jih je zadalo ob ustanovitvi. To so predvsem:
– varnostni pogledi na proizvodnjo, distribucijo in uporabo tehničnih plinov,
– informiranje in izobraževanje uporabnikov tehničnih plinov in plinske tehnike,
– aktivno sodelovanje pri sprejemanju in izvajanju zakonodaje na tem področju,
– izvajanje aktivnosti za povečanje varnosti in kakovosti izdelkov in storitev za uporabnike tehničnih plinov na slovenskem tržišču,
– sodelovati z EIGA in ostalimi evropskimi združenjimi za tehnične pline,
– prenašati novosti od EIGA na slovensko tržišče,
– razširiti delo in aktivnosti na različne komisije,
– uresničevanje ciljev posameznih komisij GIZ TP…