Predstavitev

Začetki delovanja GIZ TP segajo v leto 2005. Na pobudo g. Fingerja sekretarja EIGA (European Industrial Gas Association) in na pobudo družb Messer Slovenija d.o.o., Linde plin d.o.o., Celje, Istrabenz plini d.o.o. in TPJ d.o.o., so na 10. redni letni skupščini GIZ UNP sprejeli omenjene družbe v članstvo GIZ UNP. Ustanovljena je bila sekcija za tehnične pline.

Uradno smo GIZ TP ustanovili na 1. ustanovitveni skupščini GIZ TP, g.i.z. dne 20.4.2007 v prostorih družbe Messer Slovenija d.o.o., obrat Črnuče, kjer je tudi ostal sedež združenja vse do danes.
Ob ustanovitvi GIZ TP smo organizirali tudi novinarsko konferenco na kateri smo predstavnikom medijev predstavili razloge za ustanovitev GIZ TP in cilje, ki jih želimo doseči.

GIZ TP ima skupščino in predsedstvo z enim članom, ki se izmenjuje na vsaki dve leti. Skupščino sestavljajo zakoniti zastopniki članov združenja in njihovi pooblaščenci.

Na 1. redni seji GIZ TP dne 27.6.2007 se je ustanovila tehnična komisija GIZ TP.
Komisija se sestaja redno na delovnih sestankih, na katerih se sprejemajo tehnične odločitve glede varnosti in uvajanja zakonodaje na področju tehničnih plinov.

V juniju leta 2007 je združenje postalo član evropskega združenja industrijskih plinov (EIGA).

Združenje želi doseči cilje, ki si jih je zadalo ob ustanovitvi. To so predvsem varnostni pogledi na proizvodnjo, distribucijo in uporabo tehničnih plinov, sodelovanje pri sprejemanju zakonodaje, izobraževanje…

GIZ TP je združenje, ki je šele na začetku svoje poti. Ker se področja in obseg uporabe tehničnih plinov vedno bolj razširjajo, bo vloga združenja v prihodnosti še bolj pomembna.
Pred nami je še veliko ciljev, izzivov in novih idej, ki jih lahko uresničimo le v okviru združenja, da bo proizvodnja, distribucija in uporaba tehničnih plinov varna in kakovostna, ter da nam bodo tehnični plini še naprej služili kot naši nevidni prijatelji.