Nevarnost požara zaradi prisotnosti kisika in atmosfer, obogatenih s kisikom (GIZ TP 23/2018)