Primerjalna tabela Ventili na plinskih jeklenkah (priporočilo GIZ TP)